[rev_slider about]

יובש פה היא תופעה שכיחה בגיל המבוגר. בד"כ יובש פה נגרם כתופעת לוואי של שימוש בתרופות. העלאת  המודעות וטיפול  ביובש פה יכולים לשפר משמעותית את איכות החיים של האוכלוסייה המבוגרת