[rev_slider about]

שימוש במוזיקה – הקסם שבמוזיקה! שימוש במוזיקה המותאמת להעדפותיו הידועות של החולה
יעזרו להתגב על ההתנגדות לטיפול וישרו על החולה תחושה של בטחון.

מוזיקה וטיפול שיניים בחולי אלצהיימר

מוזיקה וטיפול שיניים בחולי אלצהיימר1

דילוג לתוכן