[rev_slider about]

שימוש במוזיקה – הקסם שבמוזיקה! שימוש במוזיקה המותאמת להעדפותיו הידועות של החולה
יעזרו להתגב על ההתנגדות לטיפול וישרו על החולה תחושה של בטחון.

מוזיקה וטיפול שיניים בחולי אלצהיימר

מוזיקה וטיפול שיניים בחולי אלצהיימר1